ม่านอากาศ (Air Curtain) หมายถึง - QAIR CO.,LTD

ม่านอากาศ (Air Curtain) หมายถึง


  ม่านอากาศ (Air Curtain)
                                    ม่านอากาศ (Air Curtain) ที่สามารถใช่ในการป้องกันฝุ่น แมลง และ อากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรค ม่านอากาศเป็นตัวกลางกั้นความเย็น  
                      หรือความร้อนได้ เกือบทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่ต้องการแยกสัดส่วนระหว่างส่วนเตรียมอาหาร และส่วนการให้บริการลูกค้าหรือ
                      จะเป็นการกั้นความร้อนและมลภาวะต่างๆ จากภายนอกไม่ให้เข้ามาในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ม่านอากาศใช้ควบคู่กับม่านริ้ว
                      พลาสติกได้ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการกันแมลงได้ดี แม้จะเปิดประตูทิ้งไว้และช่วยประหยัดไฟฟ้า ทางบริษัทเป็นตัวแทนนำเข้าและจัด
                      จำหน่ายม่านอากาศ DIAMOND ทุกรุ่น พร้อมบริการติดตั้งในราคาย่อมเยาโดยทีมงานมืออาชีพ
              คุณประโยชน์ของม่านอากาศ
              1. รักษาความเย็นในอาคารในช่วงฤดูร้อน ป้องกันความร้อนในฤดูร้อนเข้าในอาคาร
              2. รักษาอากาศอบอุ่นในอาคารในช่วงฤดูหนาว ป้องกันความเย็นในฤดูหนาวเข้าในอาคาร
              3. รักษากลิ่นสะอาด ป้องกันแมลง ป้องกันฝุ่น กลิ่น เหม็นรุนแรง และสิ่งที่ปะปนมากับอากาศเข้าในอาคาร
              4. ไม่ต้องใช้ผ้าม่าน สะดวกต่อลูกค้าในการเช้า-ออก ทัศนียภาพดี มีความปลอดภัย
              การเลือกม่านอากาศ
                        ม่านอากาศเราต้องคำนึงถึงจุดที่ต้องการติดตั้งพร้อม สภาพอากาศบริเวณรอบๆ ที่ต้องการติดตั้งม่านอากาศนั้นๆ กล่าวคือโดยส่วนใหญ่ม่านอากาศจะ 
             ติดตั้งบนช่องประตูทางเข้า-ออก ของอาคารเป็นหลัก เราต้องเลือกความเร็วลมของม่านอากาศให้สัมพันธ์กับความสูงของประตู ถ้าหากเราสามารถทำเลือก
             ความเร็วลมให้เหมาะสมกับความสูงของประตูนั้น ๆได้จะทำให้เราสามารถลดฝุ่นและควบคุมความชื้น,กันแมลงต่างๆ อากาศร้อน – เย็นที่จะเข้าตัวอาคารและ
             ทำให้เราลดการสูญเสียพลังงานได้เป็นอย่างดี การเลือกเราควรจะเลือกม่านอากาศที่มีความเร็วที่ไม่น้อยหรือมากเกิน
   ประสิทธิภาพของม่านอากาศจะขึ้นอยู่กับ
              1 ตำแหน่งของการติดตั้งว่าจะติดตั้งม่านอากาศอยู่ด้านในหรือด้านอาคาร
              2. ความสม่ำเสมอของการไหลของอากาศเย็น (ร้อน)
              3. ความสูงของช่องประตูจะสำคัญกว่าความกว้างประตู
              4. จำนวนของม่านอากาศจะขึ้นอยู่กับความกว้างของประตูที่เปิด – ปิด
              5. การทำงานของม่านอากาศเป็นแบบต่อเนื่องหรือไม่
              6. ม่านอากาศติดตั้งทุกจุดของทางเข้าออกอาคารหรือไม่
              7. ตำแหน่งของช่องระบายอากาศจะและแรงดันภายในอาคารต้องสัมพันธ์ขนาดของแรงลมของม่านอากาศที่เลือกใช้
 


Last update : 29 August 2556 11:16